fbpx
Away Digital

{{ location.title }}

Phone: {{ location.phone}}
Email: {{ location.email }}

Away Digital – Brochure

>
Download Brochure

Senior Architect (Autocad/Revit)

JOB’S PURPOSE/MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • To provide high quality details architecture drawings with customized items from our Clients from Australia, by using AutoCAD and REVIT softwares.

Cung cấp bản vẽ kiến ​​trúc chi tiết chất lượng cao với các mục tùy chỉnh từ Khách hàng Úc, bằng cách sử dụng phần mềm AutoCAD và REVIT.

 • Control performance and timeline of team

Đảm bảo năng suất và thời gian khai triển của nhóm

 

JOB RESPONSIBILITY/ TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

DRAFTING/KHAI TRIỂN:

 • Produce high-quality accurate architectural drawings from sketch plans, mark-ed drawings and tender documents

Khai triển bản vẽ kiến trúc chính xác, chất lượng cao từ bản vẽ phác thảo, bản vẽ đánh dấu và tài liệu đấu thầu

 • Perform duties assigned by Architectural Team Leader/ Project Manager

Làm theo các yêu cầu được giao bởi trưởng nhóm

 • Willing to learn new software to finish task

Sẵn lòng học các phần mềm kiến trúc mới theo yêu cầu của công việc

 • Ensure drawings compliant with building code, guidelines, on schedule

Hoàn thành các dự án được giao tuân thủ đúng quy tắc, hướng dẫn xây dựng và đúng tiến độ

 • Support colleagues to complete tasks when required

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm khi có yêu cầu

JOB CHECKING/ KIỂM TRA DỰ ÁN :

 • Contribute on Quality checking process, including checklists, instruction, checking quality of completed projects, and so on

Tham gia vào quá trình kiểm tra dự án, bao gồm danh

 • Contribute on training programme, including participating in training newbies when requested or adjusting the training schedule if needed.
 • Manage and run projects when requested as an independent team leader.

TEAM MANAGEMENT/ QUẢN LÝ NHÓM:

 • In charge of team performance management
 • Ensure job deadline are met

REQUIREMENT FOR UNDERTAKER/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Degree qualified in Architecture.

Tốt nghiệp kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan

 • Good knowledge of AUTOCAD/REVIT

Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành: Autocad/ Revit và các phần mềm văn phòng

 • Previous experience working within an architectural company.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiến trúc.

 • Can communicate in English.

Đoc hiểu tiếng anh tốt, giao tiếp căn bản

 • Can work independently and teamwork well

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

 • Have knowledge of Design Standards in Australia is prefered

Có kiến thức về kiến trúc nhà Úc là 1 lợi thế

  Apply Job

  Submission Sucessful