fbpx
Away Digital

{{ location.title }}

Phone: {{ location.phone}}
Email: {{ location.email }}

Away Digital – Brochure

>
Download Brochure

Digital Marketing Executive

JOB RESPONSIBILITY/ TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

 • Execute digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns

Thực hiện Digital Marketing, bao gồm SEO/SEM, Marketing Database, email, social media và các chiến dịch quảng cáo

 • Design, build and maintain our social media presence

Thiết kế xây dựng và duy trì chiến dịch Digital Marketing

 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns

Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch Digital Marketing

 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights

Xác định xu hướng và hiểu biết để tối ưu hóa chi phí và hiệu suất dựa trên các thông số kỹ thuật

 • Copy writing in AECO industry (Architecture, Engineering, Construction and Facility operation)

Copy writing trong ngành AECO (Kiến trúc, Kỹ sư, Xây dựng và hoạt động vận hành)

 

REQUIREMENT FOR UNDERTAKER/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Qualification in marketing or a related field

Có trình độ chuyên môn trong Marketing hoặc những ngành liên quan

 • Demonstrable experience managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns

Có kinh nghiệm quản lý SEO / SEM, marketing database, email, social media và và các chiến dịch quảng cáo

 • Experience in optimizing landing pages and user funnels

Có kinh nghiệm trong tối ưu hóa landing pages và user funnels

 • Solid knowledge of website analytics tools, e.g., Google Analytics,

Có kiến thức vững trong sử dụng các công cụ phân tích trang web, như Google Analytics,

 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

Cập nhật các xu hướng mới nhất và thực tiễn tốt nhất trong online marketing và đo lường trực tuyến

 • Fluent in English

Thành thạo tiếng Anh

  Apply Job

  Submission Sucessful